W przykładzie była komenda „system.out.println…” a w rozwiązaniu, po użyciu wskazówki, prawidłowa odpowiedź zaczynała się od „system.out.print…” Skąd wiedzieć, że trzeba było usunąć te dwa znaki?