public void dostosujWiek(int wiek) { this.wiek = wiek + 20; System.out.println("Wiek w dostosujWiek() to " + wiek); } Czy dobrze rozumiem, że wiek odnosi się do obiektu Osoba, a this.wiek do int wiek?