w zadaniu należy podmienić tylko zmienną {String imię="Baśka";} na {String imię="Amigo";}. Kompilator jednak wywala błąd o nieznanym znaku w komendzie {System.out.println(tekst);}. Mogę dosłać zrzuty ekranu