Chyba nie dokońca rozumiem zasadę tworzenia obiektów, mianowicie:
Zerg zerg1 = new Zerg(); /*<---- Tworzę zmienną zerg1 o typie Zerg
 i przypisuję referencję obiektu do tej zmiennej Zerg();*/
    zerg1.imie = "Zbigniew";
    Zerg zerg2 = new Zerg();/* <-W tym przypadku robię to samo, czyli referencja jest taka sama?
Jeżeli tak, to dlaczego zerg2.imie, nie  nadpisuje wartości zerg1.imie.
Jeżeli referencja nie jest taka sama to dlaczego pochodzi od wcześniej zadeklarowanego obiektu,
czy obiekt o takiej samej nazwie może mieć dwie różne referencje?*/
    zerg2.imie = "Andrzej";