package pl.codegym.task.task05.task0509; /* Utwórz klasę Przyjaciel */ public class Przyjaciel { //tutaj wpisz swój kod public String imie; public int wiek; public char plec; public void inicjalizuj(String imie) { } public void inicjalizuj(String imie, int wiek) { } public void inicjalizuj(String imie, int wiek , char plec) { ) }