Program powinien mieć dwie zmienne int: a i b. Dlaczego mi to podkreśla skoro są wyraźnie opisane.