package pl.codegym.task.task02.task0213;

/*
Zwierzęta potrzebują ludzi
*/
public class Solution {
  public static void main(String[] args) {

  Kobieta kobieta = new Kobieta();
  Kot kot = new Kot();
  Pies pies = new Pies();
  Ryba ryba = new Ryba();

  kobieta=pies.wlasciciel;
  kobieta=kot.wlasciciel;
  kobieta=ryba.wlasciciel;


  }

  public static class Kot {
    public Kobieta wlasciciel;
  }

  public static class Pies {
    public Kobieta wlasciciel;
  }

  public static class Ryba {
    public Kobieta wlasciciel;
  }

  public static class Kobieta {
  }
}
/code>