I passed this quest but I'm worried if this is ok...
public class Prostokat {
  //tutaj wpisz swój kod
  int gora;
  int lewy;
  int szerokosc = 0;
  int wysokosc = 0;


  public void inicjalizuj(int gora, int lewy, int szerokosc, int wysokosc) {
    this.gora = gora;
    this.lewy = lewy;
    this.szerokosc = szerokosc;
    this.wysokosc = wysokosc;
  }

  public void inicjalizuj(int gora, int lewy) {
    this.gora = gora;
    this.lewy = lewy;
  }

  public void inicjalizuj(int gora, int lewy, int szerokosc) {
    this.gora = gora;
    this.lewy = lewy;
    this.szerokosc = wysokosc;
  }