Odpowiedź jest poprawna lecz nie wiem co jest nie tak I próbowałem:
for(int k=0; list1.size()>k; k++){
      if(list1.get(k)%2==0){
        przez2.add(list1.get(k));
      }
      if(list1.get(k)%3==0){
        przez3.add(list1.get(k));
      }
      if(list1.get(k)%3!=0 && list1.get(k)%2!=0){
        pozostale.add(list1.get(k));
      }
    }
oraz robiłem:
for(int k=0; list1.size()>k; k++){
      if(list1.get(k)%2==0){
        przez2.add(list1.get(k));
      }else if(list1.get(k)%3==0){
        przez3.add(list1.get(k));
      }else{
        pozostale.add(list1.get(k));
      }
    }
Oba sposoby nie zaliczają zadania a odpowiedź wydaje mi się poprawna