Ktoś mnie naprowadzi co robię źle ? niechce gotowej odpowiedzi public class Solution { public static void main(String[] args) { //tutaj wpisz swój kod System.out.println(usd(1, 4.2)); System.out.println(usd(3, 4.2)); } public static double konwertujEurNaUsd(int eur, double kursWymiany) { //tutaj wpisz swój kod double usd; usd = eur*kursWymiany; { return usd } }