Program musi tworzyć tablicę z 10 ciągów. Co należy tu zmienić/dodać?