Gdyby, ktoś potrzebował podpowiedzi do rozwiązania. To najlepiej zrobić to w pętli czy to for, while czy do..while. Pętle potrzebują dwóch zmiennych Integer np. "i" oraz "suma". "i" to taki licznik. przed pętlą while i do..while ustawiamy i = 1 oraz suma = 0; bo w pętli "for" byłoby for( i = 1; i <=5; i++ ) w samej pętli: - instrukcje: suma += i co oznacza: suma = suma + 1; - następnie wyświetlamy wynik poleceniem: System.out.println( suma ); - zwiększamy i++ czyli zwiększamy "i" o 1; Powodzenia:)