Każą mnie sprawdzić obliczenia ale nie mam pojęcia co jest tam nie tak.