Following information I've got during verification "Upewnij się, że długość najdłuższej sekwencji została obliczona prawidłowo, jeśli ta sekwencja znajduje się na końcu listy z wprowadzonymi liczbami." - last requirement not met. I checked output and its right.