Nie akceptuje jednego z warunków, a konkretnie " Program powinien wyświetlać tekst zgodny z szablonem podanym w zadaniu." Wraz z imieniem wprowadzam kropkę