Przydatny algorytm do obliczenia sumy kolejnych liczb, suma = i*(i+1)/2 gdzie "i" to kolejne liczby naturalne.