należy przyjrzeć się zdjęciom w lekcji i skopiować fragment system.out.println()