– Wczoraj włamali się do mnie rabusie, wywrócili wszystko do góry nogami i przeczesali cały dom, szukając pieniędzy.

– To straszne, Diego. Co zrobiłeś?

– Nic. Zacząłem się z nich śmiać i przyłączyłem się do szukania pieniędzy. Ha-ha.

– Ponieważ w moim domu panuje totalny bałagan, to nie udało mi się odszukać Twojego zadania. Będę musiał improwizować. Proszę bardzo.

4
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 5lekcja 2
Niedostępne
OOP: Utwórz interfejsy
1. Jeśli to możliwe, dodaj interfejsy Movable, Sellable i Discountable do klasy Clothes. 2. Zaimplementuj ich metody.
4
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 5lekcja 2
Niedostępne
OOP: dziedziczenie w królestwie zwierząt
1. Utwórz publiczną statyczną klasę Goose. 2. Utwórz publiczną statyczną klasę Dragon. 3. Spraw, aby klasa Goose dziedziczyła albo BigAnimal albo SmallAnimal. Zastanów się, co byłoby bardziej logiczne. 4. Spraw, aby klasa Dragon dziedziczyła albo BigAnimal albo SmallAnimal. Zastanów się, co byłoby b
8
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 5lekcja 2
Niedostępne
OOP: samochody
1. Używaj tylko zmiennych z klasy Constants w swoich danych wyjściowych. 2. W klasie Ferrari zaimplementuj metodę printlnDesire tak, aby wyświetlała ona frazę "Chcę prowadzić Ferrari". 3. W klasie GeoMetro zaimplementuj metodę printlnDesire tak, aby wyświetlała ona frazę "Chcę prowadzić Geo Metro".
16
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 5lekcja 2
Niedostępne
OOP: książki
1. Utwórz publiczną statyczną klasę MarkTwainBook, która dziedziczy Book. Imię i nazwisko autora [Mark Twain]. Parametrem konstruktora jest tytuł książki. 2. Zaimplementuj wszystkie metody abstrakcyjne w klasie MarkTwainBook. 3. Zmień zwracany typ metody getBook, aby uczynić ją bardziej odpowiednią
8
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 5lekcja 2
Niedostępne
OOP: Rozwiązanie problemów związanych z dziedziczeniem
Popraw metodę containsBones i całą związaną z nią logikę tak, aby: 1. Program działał bez zmian. 2. Metoda containsBones musi zwracać instancję Object i wartość "Tak" zamiast true, i "Nie" zamiast false