– Cześć, Amigo!

9
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 7lekcja 4
Niedostępne
Zsynchronizowane notatki
1. Wątki będą używać klasy Note. Dlatego też upewnij się, że próby dostępu do listy notes blokują notes, a nie this 2. Wywołania do System.out.println nie mogą być synchronized, tzn. nie mogą znajdować się w bloku synchronized
5
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 7lekcja 4
Niedostępne
Zsynchronizowane notatki: część 2
Wątki będą używać klasy Note. Dlatego też należy upewnić się, że wszystkie metody zostały zsynchronizowane.
9
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 7lekcja 4
Niedostępne
Wizyta w ogrodzie
1. Utwórz metodę public void addFruit(int index, String fruit), która dodaje parametr fruit do listy fruits w pozycji index. 2. Utwórz metodę public void removeFruit(int index), która usuwa element w pozycji index z fruits. 3. Utwórz metodę public void addVegetable(int index, String vegetable), któr
9
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 7lekcja 4
Niedostępne
Zsynchronizowany prezydent
Ze wzorcem projektowym singleton spotykamy się ponownie podczas synchronizacji w bloku statycznym. Utwórz blok synchronized w bloku statycznym wewnątrz klasy OurPresident. Wewnątrz bloku synchronized zainicjalizuj president.
5
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 7lekcja 4
Niedostępne
IMF
Wzorzec projektowy Singleton: synchronizacja w metodzie. Klasa IMF to International Monetary Fund (czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy). Utwórz blok synchronized w bloku statycznym metody getFund. Wewnątrz bloku synchronized inicjalizuj imf tak, aby metoda getFund zawsze zwracała ten sam obiekt.