CodeGym /Java blogg /Slumpmässig /Bryt och fortsätt uttalande i Java
John Squirrels
Nivå
San Francisco

Bryt och fortsätt uttalande i Java

Publicerad i gruppen

Java break

Break statement i Java används huvudsakligen i följande två fall.
  1. Break lämnar loopen och hoppar ut ur den (både för och medan).
  2. Break-sats avslutar ett fall i switch-satsen.

Syntax


break;

Exempel


public class Driver1 {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Testing break statement in while loop
		System.out.println("Test Break statement in While loop");
		int i = 0;
		while (i < 5) {
			if (i == 2) {
				break;
			}
			System.out.println(i++);
		}
	}
}

Produktion

Testa Break-satsen i While loop 0 1

Java Fortsätt

Fortsätt-satsen i Java används vanligtvis för följande fall.
  1. Den hoppar över följande påståenden och går till nästa iteration i for- slingan.
  2. Fortsätt i while-slingor, hoppa på följande uttalanden och hoppa till det villkorliga uttalandet.

Syntax


continue;

Exempel


public class Driver2 {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Testing continue statement in while loop
		System.out.println("Test Continue in While loop");
		int i = 0;
		while (i < 5) {
			if (i == 2) {
				i++;
				continue;
			}
			System.out.println(i++);
		}	
	}
}

Produktion

Testa Fortsätt i While-slingan 0 1 3 4

Skillnader mellan fortsätt och paus

Den avsevärda skillnaden mellan break och continue är att pausen lämnar en loop på en gång. När en break-sats har körts kommer loopen inte att köras igen. Efter att ha kört continu-satsen kommer dock följande kodrader att hoppas över endast för den aktuella iterationen. Slingan kommer att börja köras igen.

Bryt och fortsätt i While Loop

Break och Continue kan båda användas i en while- loop. Låt oss titta på exemplet nedan för att få en tydlig förståelse.

Exempel


public class Driver {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Testing both break and continue statements side by side
		String [] weekdays = { "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" };

		System.out.println("Test Break statement in While loop");
		System.out.println("\nWorking Days:\n");
		
		int i = 0;
		while (i < weekdays.length ) {
		if (weekdays[i].equals("Saturday") ||  weekdays[i].equals("Sunday")) {

				i++;
				break; 
				// Not any working day will be printed 
				// because the loop breaks on Sunday
				// once the loop breaks it moves out of the loop
			}
			System.out.println(weekdays[i++]);
		}
		
		System.out.println("\nTest Continue statement in While loop");
		System.out.println("\nWorking Days:\n");
		
		int j = 0;
		while (j < weekdays.length ) {
		if (weekdays[i].equals("Saturday") ||  weekdays[i].equals("Sunday")) {

				j++;
				continue;
				// All the working/business days will be printed
				// when the loop encounters Saturday or Sunday
				// it skips that iteration and continues to the next iteration
			}
			System.out.println(weekdays[i++]);
		}	
			
		// A test case for continue statement using for loop
		System.out.println("\nTest Continue in For loop");
		for (int x = 0; x < 5; x++) {
			if (x == 2)
				continue;
			System.out.println(x);
		}
	}
}

Produktion

Testa Break-satsen i While-slingan Arbetsdagar: Testa Fortsätt-satsen i While-slingan Arbetsdagar: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag ​​Testa Fortsätt i For-slingan 0 1 3 4

Slutsats

Det var en enkel implementering av break vs continue i Java. Hoppas att du med hjälp av ovanstående exempel kan förstå när du ska använda vad. Du uppmuntras att träna för att lära dig bättre. Håll oss också uppdaterade med eventuell feedback eller frågor du kan ha. Tills nästa gång, fortsätt lära dig och fortsätt växa.
Kommentarer
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION