Om ämnena vi har tagit upp inte är tydliga... Upprepa dem om och om igen tills de är det :) Men vi hoppas att lektionerna på denna nivå har gett dig en bra förståelse för hur man använder loopar i Java. För att reda ut all ny information i din hjärna och hjälpa dig att förstå hur programmeringsteorin används i praktiken, förberedde vi några ytterligare material åt dig.

För loop i Java

De säger att den bästa programmeraren är den lata programmeraren. Istället för att upprepa samma operationer flera gånger kommer den smarta programmeraren att komma med en algoritm för att göra det nödvändiga arbetet åt honom eller henne. Och gör det så bra så att det inte behöver göras om. I vissa fall hjälper en for-loop dig att skriva det minsta antal kodrader som krävs. I den här artikeln dyker vi ner i dess funktionsprinciper och exempel på hur de används för att lösa olika problem.

medan uttalandet

Våra allra första program var en sekvens av instruktioner som exekverades en efter en, men programmeringsarbete innebär mycket ofta problem som kräver ett helt annat tillvägagångssätt. En whileloop sätter flera åtgärder i en kortfattad och begriplig struktur. Och det är precis vad vi ska prata om.