"Här är några övningar:"

  Vad du kan hitta med Google
1 Vad är JSON
2 Vad är förhållandet mellan JSON och JavaScript
3 Hur man använder Jackson
4 Java Jackson. Hur man ställer in serialisering i JSON
5 JAXB-konfiguration
6 JAXB serialisering exempel
7 JAXB-anteckningar
8 Jackson dokumentation
9 JAXB dokumentation
10 Jacksons deserialiseringsproblem