"Hej, Amigo!"

"Låt oss fortsätta våra lektioner om hur man googlar."

"Här är några övningar:"

Vad du kan hitta med Google
1 Undantagshierarki
2 Java 7 undantag
3 Hur man använder anteckningar
4 Hur man skapar kommentarer
5 Vad är Scrum
6 Vad är Alige
7 Vad händer under en sprint i scrum
8 Vad är en sprint
9 Hur man vet att en sprint är över
10 Vad är att rösta i scrum