"Hej, Amigo!"

Intervjufrågor
1 Vad är en webbserver?
2 Vad är Tomcat?
3 Vad är servlets och var används de?
4 Vilka exekveringslägen i IDEA känner du till?
5 Är det möjligt att felsöka en applikation/servlet som körs i Tomcat?
6 Hur ställer du in en brytpunkt i IDEA?
7 Hur ser du på en lista över alla brytpunkter i IDEA?
8 Kan du använda IDEA för att ändra värdet på en variabel medan ett program körs?
9 Hur konfigurerar du indrag i IDEA?
10 Hur konfigurerar du IDEA att visa { på samma rad och inte på en ny rad?