"Hej, Amigo! Bilaabo kommer att berätta skillnaderna mellan en abstrakt klass och ett gränssnitt. Det finns flera."

Abstrakt klass Gränssnitt
Arv
En abstrakt klass kan bara ärva en klass men den kan ärva hur många gränssnitt som helst . Ett gränssnitt kan inte ärva klasser , men det kan ärva hur många gränssnitt som helst .
Abstrakta metoder
En abstrakt klass kan innehålla abstrakta metoder . Men den kanske inte har några alls. Alla ett gränssnitts icke-statiska och icke-standardmetoder är abstrakta, dvs. de har ingen implementering. Ett gränssnitt kan inte ha några metoder alls.
Metoder med en implementering
En abstrakt klass kan innehålla metoder med en implementering . Ett gränssnitt kan ha standardmetoder .
Data
Inga begränsningar. Ett gränssnitt innehåller endast offentliga slutliga statiska data.
Objektskapande
Du kan inte skapa en instans av en abstrakt klass. Du kan inte skapa en instans av ett gränssnitt.

"Det är min förståelse. Kort och rakt på sak."

"Tack, Amigo."