"Hej, Amigo! Idag ska vi utforska några superintressanta saker: hur man ersätter System.in-indataström ."

System.in  är en enkel statisk InputStream- variabel, men du kan inte bara tilldela ett nytt värde till den. Men du kan använda System.setIn()-metoden.

Först måste vi skapa en buffert och sedan lägga in några värden i den. Sedan lindar vi in ​​det i en klass som vet hur man läser data från bufferten med hjälp av InputStream-protokollet.

Så här ser det ut:

Koda
public static void main(String[] args) throws IOException
{
 //Put data into a string
 StringBuilder sb = new StringBuilder();
 sb.append("Lena").append('\n');
 sb.append("Olya").append('\n');
 sb.append("Anya").append('\n');
 String data = sb.toString();

 //Wrap the string in a ByteArrayInputStream
 InputStream is = new ByteArrayInputStream(data.getBytes());

 //Replace in
 System.setIn(is);

 //Call an ordinary method that doesn't know about our changes
 readAndPrintLine();
}

public static void readAndPrintLine() throws IOException
{
 InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);
 BufferedReader reader = new BufferedReader(isr);

 while (true)
 {
  String line = reader.readLine();
  if (line == null) break;
  System.out.println(line);
 }
 reader.close();
 isr.close();
}

"Bilaabo! Det här är det mest intressanta exemplet jag har sett. Jag visste inte att du kunde göra det. Tack."

"Du är välkommen, Amigo."