"Hej Amigo! Här är några ämnen som jag föreslår att du googlar idag:"

  Hitta svaren på följande frågor:
1 Vad är en trådgrupp och varför är den nödvändig?
2 Vad är en ThreadPool och varför är det nödvändigt?
3 Vad är en ThreadPoolExecutor och varför är det nödvändigt?
4 Vad är samtidighet?
5 Vilka är atomtyper i Java?
6 Varför behöver du klassen ThreadLocal?
7 Vad är den flyktiga modifieraren?
8 Vad är en exekutor?
9 Vad är ExecutorService?
10 Varför behöver du ScheduledExecutorService?