"Tja, hej Amigo! Jag hoppas att du inte har några storslagna planer för kvällen, för jag har hittat ett vettigt urval av material om multithreading för din njutning.

Bättre tillsammans: Java och trådklassen.

Del I — Avrättningstrådar . Multithreading byggdes in i Java från allra första början. Låt oss först komma ihåg var trådar kommer ifrån och hur de är organiserade.

Del 2 — Synkronisering . Den här artikeln är tillägnad de grundläggande sätten för synkronisering mellan trådar. Vi kommer att utforska bildskärmar, lås och synkronisering.

Del 3 — Interaktion . En översikt över detaljerna i hur trådar interagerar. Vi kommer att utforska de problem som kan uppstå när trådar interagerar, och vi kommer att prata om hur man undviker dem.

Del 4 — Callable, Future och vänner . Den här delen kommer att förklara hur man arbetar med flertrådade beräkningar och vilka relevanta verktyg som dök upp i Java 1.8. Varför behöver vi Future-gränssnittet och dess implementering i CompletableFuture-klassen?

Del V — Executor, ThreadPool, Fork/Join . Här ska vi försöka komma ihåg Executor, trådpooler och gaffel/join-ramverket. Du kommer att lära dig hur du använder allt detta och vad du mer bör läsa.

Del 6 — Skjut loss! I den sista delen kommer vi att överväga synkroniseringsmekanismerna som finns tillgängliga i Java och sammanfatta."