Lära sig att googla |  Nivå 8 |  Lektion 11 - 1

"Hej, Amigo!"

"Låt oss fortsätta våra lektioner om hur man googlar."

"Här är några övningar:"

Övningar för webbsökning:
1 Hur kan jag få en lista över live-trådar från en trådgrupp?
2 Hur kan jag få en lista över döda trådar från en trådgrupp?
3 Vad liknar ThreadPoolExecutor?
4 Vad är en ThreadWorker?
5 Vad är en ThreadPool?
6 Vad är en fabriksmetod?
7 Vad är DDD?
8 Vad är TDD?
9 Vad är en soptipp?
10 Vad är en pool?