"Länge sedan kunde datorer bara visa text. Program visade data på skärmen efter att ha tagit emot input från tangentbordet. Detta kallas ett 'konsolanvändargränssnitt' eller helt enkelt 'konsolen'. Ett fönstergränssnitt är ett alternativ till konsolen. Med denna typ av gränssnitt interagerar användaren med programmet genom ett eller flera fönster. Eftersom vi bara lär oss hur man programmerar, börjar vi med att arbeta med konsolen."

"Okej."

"Text visas på konsolen (skärmen) i följd, rad för rad. Texten skrivs in med hjälp av tangentbordet. För att undvika misstag visas tangentbordsinmatningen på skärmen. Ibland ser det ut som att den mänskliga användaren och programmet turas om skriva saker på skärmen. "

"Du kan använda metoden System.out.print () för att visa text på skärmen. Den här metoden visar helt enkelt texten, medan System.out.println () visar texten och flyttar markören till nästa rad."

Koda Resultat
System.out.print("Rain");
System.out.print("In");
System.out.print("Spain");
RainInSpain
System.out.print("Rain");
System.out.println("In");
System.out.print("Spain");
Regn I
Spanien
System.out.println("Rain");
System.out.println("In");
System.out.println("Spain");
Regn
I
Spanien

"För att hålla bitar av text åtskilda måste vi lägga till ett mellanslag. Till exempel:"

Koda Resultat
int a = 5, b = 6;
System.out.print(a);
System.out.print(b);
56
int a = 5, b = 6;
System.out.print(" " + a + " " + b);
 5 6
int a = 5, b = 6;
System.out.print("The sum is " + (a + b));
The sum is 11

"Jag fattar"

"Detta låter dig visa vad som helst på skärmen: alla Java-objekt kan omvandlas till en sträng. Alla Java-klasser härrör från klassen Object, som har metoden toString(). Denna metod kallas när du vill omvandla ett objekt till en sträng."

Koda Beskrivning
Cat cat = new Cat("Oscar");
System.out.println("The cat is " + cat);
Dessa tre exempel är likvärdiga.
Cat cat = new Cat("Oscar");
System.out.println("The cat is " + cat.toString());
Cat cat = new Cat("Oscar");
String catText = cat.toString();
System.out.println("The cat is " + catText);
3
Uppgift
Java Syntax,  nivålektion
Låst
Display right away
Programming isn't always difficult. Sometimes you need to do simple tasks. And the more similar tasks you have to do, the more you want to automate them. Let's implement one more method. Ultimately, objects without methods don't do anything. We'll pass the string s to the method, which will then display it on the screen.

"Men mitt program visade ' Katten är com.codegym.lesson3.Cat@1fb8ee3 '. Vad i hela friden ska det betyda?"

"Objektklassens standardmetod toString() returnerar en sträng som består av klassnamnet och objektets minnesadress (i hexadecimal form)."

"Eh-huh. Och vad kan det vara för nytta av en sådan metod?"

"Du kan skriva din egen implementering av toString() i din klass. Då är det metoden som kommer att anropas."

"Verkligen? Okej."

"Här är några uppgifter från Diego."

3
Uppgift
Java Syntax,  nivålektion
Låst
Currency exchange
Loan sharking, sales, banking: do you have a backup plan if programming doesn't work out? No? In that case, let's help traders and financiers with our top-notch programs. First, we'll organize a currency exchange: write a program that converts euros to dollars at a given exchange rate.
3
Uppgift
Java Syntax,  nivålektion
Låst
Task with percentages
If you weren't afraid of problems with percentages in school, then this problem won't scare you either. But if you do suddenly find yourself afraid, it's time to face your fear and realize that this is actually a simple and pleasant topic. Let's implement a method that increases the passed integer by 10 percent.
1
Uppgift
Java Syntax,  nivålektion
Låst
Code entry
Your attention, please! Now recruiting code entry personnel for CodeGym. So turn up your focus, let your fingers relax, read the code, and then... type it into the appropriate box. Code entry is far from a useless exercise, though it might seem so at first glance: it allows a beginner to get used to and remember syntax (modern IDEs seldom make this possible).