1. Användbara exempel på att arbeta med arrayer:

Jag tror att det är dags att gå vidare till några praktiska uppgifter. Vi börjar med några av de enklaste:

Fylla en matris med 10 siffror med siffrorna från 0 till 9:
int[] array = new int[10];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  array[i] = i;
}
 • Skapa ett arrayobjekt med 10 element
 • Slinga från 0 till 9 (inklusive)
 • Tilldela värdena från 0 till 9 till cellerna
Fylla en matris med 10 nummer med siffrorna från 1 till 10:
int[] array = new int[10];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  array[i] = i + 1;
}
 • Skapa ett arrayobjekt med 10 element
 • Slinga från 0 till 9 (inklusive)
 • Tilldela värdena från 1 till 10 till cellerna
Fylla en matris med 10 nummer med siffrorna från 10 till 1:
int[] array = new int[10];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  array[i] = 10 - i;
}
 • Skapa ett arrayobjekt med 10 element
 • Slinga från 0 till 9 (inklusive)
 • Tilldela värdena från 10 till 1 till cellerna

2. Visar siffror i omvänd ordning

Låt oss nu gå vidare till mer komplexa och intressanta exempel. Vi börjar med följande uppgift: läs 10 siffror från tangentbordet och visa dem i omvänd ordning.

Vi vet hur man läser siffror från tangentbordet. Men hur läser vi 10 siffror? Vi skulle naturligtvis kunna skapa 10 variabler: a1, a2, etc. Men det skulle vara väldigt obekvämt. Och tänk om vi var tvungna att läsa in 100 siffror? Skulle vi skapa 100 variabler? Som det händer har vi precis lärt oss om arrayer, som är skapade för att lagra massor av värden.

Koden för att läsa in 10 värden skulle se ut ungefär så här (det här utdraget skulle visas inuti metoden) main:

Scanner console = new Scanner(System.in);
int[] array = new int[10];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  array[i] = console.nextInt();
}
 • Skapa ett Scannerobjekt
 • Skapa ett arrayobjekt med 10 element
 • Slinga från 0 till 9 (inklusive)
 • Läs ett nummer från tangentbordet och spara det i nästa cell i arrayen

Men hur skriver man ut värdena för matrisen i omvänd ordning?

För att göra detta behöver vi en slinga till, där ikommer att ta värden från 9 till 0 (glöm inte att antalet arrayindex börjar från 0). Den slutliga programkoden kommer att se ut ungefär så här:

Scanner console = new Scanner(System.in);
int[] array = new int[10];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  array[i] = console.nextInt();
}
for (int i = 9; i >= 0; i--) {
  System.out.println(array[i]);
}
 • Skapa ett Scannerobjekt
 • Skapa ett arrayobjekt med 10 element
 • Slinga från 0 till 9 (inklusive)
 • Läs ett nummer från tangentbordet och spara det i nästa cell i arrayen
 • Slinga från 9 till 0 (inklusive)
 • Visa nästa cell i arrayen


3. Hitta minimielementet i en array

Låt oss ta en titt på en mycket intressant och vanlig uppgift: att hitta minimielementet i en array. Vi tar tag i koden vi använde för att fylla i arrayen i föregående uppgift:

Scanner console = new Scanner(System.in);
int[] array = new int[10];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  array[i] = console.nextInt();
}
 • Skapa ett Scannerobjekt
 • Skapa ett arrayobjekt med 10 element
 • Slinga från 0 till 9 (inklusive)
 • Läs ett nummer från tangentbordet och spara det i nästa cell i arrayen

Nu behöver vi bara skriva kod som kommer att hitta minimielementet i arrayen och visa det på skärmen. Hur gör man det?

Tja, för att hitta minimielementet måste du:

 • Ta arrayens första element som "nuvarande minimum".
 • Jämför alla element i arrayen med den en efter en
 • Om nästa element är mindre än "nuvarande minimum", uppdatera sedan värdet för "nuvarande minimum"

Så här kommer det att se ut i koden:

Scanner console = new Scanner(System.in);
int[] array = new int[10];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  array[i] = console.nextInt();
}
int min = array[0];

for (int i = 1; i < 10; i++) {
  if (array[i] < min)

    min = array[i];
}
System.out.println(min);
 • Skapa ett Scannerobjekt
 • Skapa ett arrayobjekt med 10 element
 • Slinga från 0 till 9 (inklusive)
 • Läs ett nummer från tangentbordet och spara det i nästa cell i arrayen
 • Det nollte elementet i arrayen tas som minsta antal
 • Slinga från 1 till 9 (inklusive)
 • Om det aktuella elementet är mindre än "nuvarande minimum"
 • uppdatera sedan värdet på "nuvarande minimum"
 • Visa det minsta antalet på skärmen