Nu vet du hur klasser grupperas i Java och hur de importeras. Grattis! Med varje nivå får du en djupare förståelse för hur allt fungerar inom mjukvaruutveckling.

Vi ägnade mycket tid åt att analysera bitvisa operatorer och att lära känna matematik- och slumpmässiga klasser. Kanske finns det några fler punkter som bör läggas till i lektionsmaterialet. Nedan är din extra läsning för idag :)

Java bitvisa operatorer

Föga överraskande, i den här artikeln kommer du att lära dig mer om bitvisa operationer. Var inte för lat för att läsa och behärska allt här. Bitvisa operationer utgör trots allt hela grunden för hur en dator fungerar. Och som framtida programmerare bör du definitivt förstå detta väl.