நிரலாக்குநராக இருப்பது நல்ல விஷயம் என்று நினைக்கிறேன்

  • 1
  • பூட்டப்பட்டது
நிரலாக்குநராக இருப்பது நல்லது என்று நீங்கள் நினைக்கவில்லை என்றால், இன்னும் நீங்கள் அதை முயற்சிக்கவில்லை என்று அர்த்தம். உங்கள் முதல் நிரலை எழுதி அதை முயற்சிப்பதற்கான நேரம் இது. ஒரு சொற்றொடரைக் காட்சிப்படுத்துவதற்காக கோட்ஜிம் பட்டதாரி பயன்படுத்திய இந்தத் திரை வெளியீட்டுக் கட்டளையைப் பயன்படுத்தவும். "I think being a programmer is cool".
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள் (1)
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
roja
நிலை 1 , India, India
25 செப்டம்பர் 2021, 17:13
thank you