கோட்ஜிம். ஒருமுறை கற்றிடுங்கள் - எங்கும் பயன்படுத்திடுங்கள்

  • 1
  • பூட்டப்பட்டது
இதோ உங்களுக்காக ஒரு புதிர்: "ஒருமுறை எழுதப்பட்டால், எல்லா இடத்திலும் இயங்கிடும்". பதில்: Java நிரல். இது சரியான பதில். ஏனென்றால் Java தர்க்கரீதியானது மற்றும் ஒழுங்காகக் கட்டமைக்கப்பட்டது. மாணவர்களுக்காக இந்த முழக்கத்தை மீண்டும் கூறுவோம்: "ஒருமுறை கற்றிடுங்கள் - எங்கும் பயன்படுத்திடுங்கள்!" இந்த தலைப்பில் ஒரு சிறிய பணி இங்கே உள்ளது: ஒரு பயனுள்ள சொற்றொடரை 10 தடவைகள் திரையில் காண்பிக்கும் ஒரு நிரலை எழுதுங்கள்.
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை