மேலும் சில திருத்தங்கள்

  • 1
  • பூட்டப்பட்டது
"ஒரு சிறந்த நிரலாக்குநராக 1001 உதவிக்குறிப்புகள்" போன்ற கட்டுரைகளில் எப்போதும் "உங்களின் சொந்தக் குறிமுறையை எவ்வாறு எழுதவேண்டும் என்பதை, வேறொருவரின் குறிமுறை உங்களுக்குக் கற்பிக்கும்" போன்ற சொற்றொடரைக் கொண்டிருக்கும். ஒரு நிரலாக்குநர் பெரும்பாலும் தனியாக வேலை செய்வதில்லை, எனவே இந்த ஆலோசனை ஒரு தெளிவான உண்மை. அதைப் புறக்கணிப்பதன் மூலம் நீங்கள் எந்த நிலைக்கும் போக முடியாது. நாம் குழுப்பணிக்கு பழகிக் கொண்டு பிறரின் குறிமுறையையும் திருத்த வேண்டும்.
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை