பெரிய களையகற்றம்

  • 1
  • பூட்டப்பட்டது
இந்த நிரலை எழுதியவர் நிச்சயம் அவசரமாக எழுதியிருக்க வேண்டும். ஆனால், அது உண்மையல்ல: இந்த நிரல் கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது. அதற்காக ஆசிரியர் வேண்டுமென்றே மிதமிஞ்சிய மாறிகளை உருவாக்கி, அதேநேரத்தில் தேவையான மாறிகளை அறிவிக்கத் தவறிவிட்டிருக்கிறார். இதை நாம் சரிசெய்யப் போகிறோம்: தேவையற்ற மாறிகளை கருத்துரையாக்கி, விடுபட்ட மாறிகளை அறிவிக்கவும். பின்னர் இந்த நிரல் ஒட்டுமொத்த இணக்கத்தை அடையும்.
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை