அப்படி உணரவில்லையா? எப்படியிருந்தாலும் செய்யுங்கள்.

  • 1
  • பூட்டப்பட்டது
சிறந்த நிரலாக்குநர்களுக்கு கூட சோம்பல் ஏற்படத்தான் செய்யும். நிரலாக்குநர்கள் மட்டுமல்ல. மற்றவர்களும் கூட தங்களுக்குத் தானே கற்பிப்பித்துக் கொண்டு தொழில் வல்லுநர்களாக மாறியுள்ளனர். எனவே, சோம்பேறியாக இருக்காதீர்கள் என்கிறோம். அதற்குப் பதிலாக, இந்த முழக்கத்தைத் திரையில் காண்பியுங்கள்: "If you feel like it, do the task. If you don't feel like it, do it anyway". இதை உண்மையில் நினைவில் கொள்ள, அதை 16 தடவைகள் காட்சிபடுத்திடுங்கள்.
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை