ஓர் எண்ணின் வர்க்கத்தைக் காண்பி

  • 2
  • பூட்டப்பட்டது
முதல் அபிப்பிராயம் சிறப்பாக அமைவது அரிது. ஆனால் அதைத்தான் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் நினைவில் கொண்டிருப்போம். புரியவில்லையா, நாம் நிரலாக்கம் பற்றி தான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். இந்தப் பணியில், ஒரு எண்ணின் சதுரத்தைக் கணக்கிட்டு, அதைத் திரையில் காண்பிக்க முயற்சிப்போம். மேலும் விசைப்பலகையிலிருந்து தரவைப் படிக்கும் திறனையும் பயன்படுத்துவோம் (நிரல் இயங்கும்போது பயனர் எண்ணை உள்ளிடுவார்).
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை