కంపోజిషన్ మరియు అగ్రిగేషన్

తరగతులు మరియు వస్తువులు ఒకదానికొకటి సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. వారసత్వం "IS A" సంబంధాన్ని వివరిస్తుంది. సింహం ఒక జంతువు. ఈ సంబంధం వారసత్వాన్ని ఉపయోగించి సులభంగా వ్యక్తీకరించబడుతుంది, ఇక్కడ Animalపేరెంట్ క్లాస్ ఉంటుంది మరియు Lionపిల్లలు ఉంటారు. కానీ ప్రపంచంలోని ప్రతి సంబంధం సరిగ్గా ఈ విధంగా వివరించబడలేదు. ఉదాహరణకు, కీబోర్డ్ ఖచ్చితంగా కంప్యూటర్‌తో కొంత సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది, కానీ అది కంప్యూటర్ కాదు . చేతులు ఒక వ్యక్తితో కొంత సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి, కానీ అవి ఒక వ్యక్తి కాదు. ఈ కేసులు వేరొక రకమైన సంబంధాన్ని సూచిస్తాయి — "IS A" కాదు, కానీ "HAS A". చేతులు ఒక వ్యక్తి కాదు, కానీ ఒక వ్యక్తికి చేతులు ఉన్నాయి. కీబోర్డ్ అనేది కంప్యూటర్ కాదు, కంప్యూటర్‌లో కీబోర్డ్ ఉంటుంది. "ఒక". ఈ భావనల మధ్య వ్యత్యాసం సంబంధాల యొక్క "కఠినత" లో ఉంది. ఒక సాధారణ ఉదాహరణ తీసుకుందాం: మనకు ఒక Car. ప్రతి కారులో ఇంజన్ ఉంటుంది. అదనంగా, ప్రతి కారు ప్రయాణీకులను తీసుకువెళుతుంది. Engine engineమరియు ఫీల్డ్‌ల మధ్య ప్రాథమిక వ్యత్యాసం ఏమిటి Passenger[] passengers? ప్రయాణీకుడు కారు లోపల కూర్చుని ఉంటే , ప్రయాణీకులు కారులో ఉండకూడదు అని Aకాదు . ఒక కారు బహుళ ప్రయాణీకులకు వసతి కల్పిస్తుంది. ఇంకా ఏమిటంటే, ప్రయాణీకులందరూ కారు నుండి దిగవచ్చు, అయినప్పటికీ అది సజావుగా పని చేస్తూనే ఉంటుంది. తరగతి మరియు శ్రేణి మధ్య సంబంధం తక్కువ కఠినంగా ఉంటుంది. దానిని సముదాయం అంటారు . ఈ అంశంపై ఇక్కడ మంచి కథనం ఉంది: తరగతుల మధ్య సంబంధాలు (వస్తువులు)BCCarPassenger[] passengers. ఇది అగ్రిగేషన్‌కు మరొక మంచి ఉదాహరణను అందిస్తుంది. Studentమనకు విద్యార్థిని సూచించే తరగతి మరియు StudentGroupవిద్యార్థుల సమూహాన్ని సూచించే తరగతి ఉందని అనుకుందాం . ఒక విద్యార్థి ఫిజిక్స్ క్లబ్, స్టార్ వార్స్ స్టూడెంట్ ఫ్యాన్ క్లబ్ లేదా కామెడీ క్లబ్‌లో సభ్యుడు కావచ్చు. కంపోజిషన్ అనేది ఒక కఠినమైన రకమైన సంబంధం. కూర్పును ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, ఒక వస్తువుకు మరొక వస్తువు ఉంటుంది, కానీ అది అదే రకమైన మరొక వస్తువుకు చెందినది కాదు. సరళమైన ఉదాహరణ కారు ఇంజిన్. కారుకు ఇంజన్ ఉంటే, ఆ ఇంజన్ మరో కారుకు చెందదు. మీరు చూడగలిగినట్లుగా, ఆ సంబంధం దాని కంటే చాలా కఠినమైనది Carమరియు Passengers.తరగతుల మధ్య సంబంధాలు.  వారసత్వం, కూర్పు మరియు అగ్రిగేషన్ - 4