"హాయ్, అమిగో!"

"గూగుల్ ఎలా చేయాలో మా పాఠాలను కొనసాగిద్దాం."

"ఇక్కడ కొన్ని వ్యాయామాలు ఉన్నాయి:"

కింది వాటిని గూగుల్ చేయండి
1 జావా డౌన్‌లోడ్ ఫైల్
2 జావా ఇమెయిల్ పంపుతుంది
3 Gmail కోసం జావా మెయిల్ API సెట్టింగ్‌లు
4 outlook.com కోసం జావా మెయిల్ API సెట్టింగ్‌లు
5 IntelliJ IDEA ప్రాజెక్ట్‌కి కూజాను ఎలా జోడించాలి
6 సాకెట్ అంటే ఏమిటి?
7 సర్వర్ సాకెట్ ఎలా పని చేస్తుంది?
8 జావా సాకెట్లు, ఉదాహరణలు
9 IP చిరునామా అంటే ఏమిటి?
10 హోస్ట్ అంటే ఏమిటి?