"ఓ మిత్రమా!"

"మీరు క్షేమంగా ఉన్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను, కెప్టెన్ ఉడుతలు!"

"నేను మీ కోసం అద్భుతమైన టాస్క్‌లను కలిగి ఉన్నాను. కోడింగ్‌ను ప్రారంభించండి మరియు మీ నైపుణ్యాలు పిచ్చి వేగంతో పెరుగుతాయి."

"మరియు ఇవి మీ కోసం అధునాతన బోనస్ వ్యాయామాలు."