పట్టిక-స్థాయి సంబంధం

మన రెండు పట్టికలను మళ్ళీ చూద్దాం:

id పేరు వృత్తి జీతం వయస్సు చేరుతున్న తేదీ
1 ఇవనోవ్ ఇవాన్ ప్రోగ్రామర్ 100000 25 2012-06-30
2 పెట్రోవ్ పీటర్ ప్రోగ్రామర్ 80000 23 2013-08-12
3 ఇవనోవ్ సెర్గీ టెస్టర్ 40000 ముప్పై 2014-01-01
4 రాబినోవిచ్ మోయిషా దర్శకుడు 200000 35 2015-05-12
5 కిరియెంకో అనస్తాసియా ఆఫీసు మేనేజర్ 40000 25 2015-10-10
6 వాస్కా పిల్లి 1000 3 2018-11-11

ఉద్యోగుల పట్టిక:

ఈ పట్టిక కింది నిలువు వరుసలను కలిగి ఉంది:

 • id INT
 • పేరు VARCHAR
 • వృత్తి VARCHA
 • జీతం INT
 • వయస్సు INT
 • చేరిన_తేదీ DATE

మరియు ఉద్యోగుల కోసం టాస్క్‌లను కలిగి ఉన్న టాస్క్ టేబుల్ ఇలా కనిపిస్తుంది:

id ఉద్యోగి_ఐడి పేరు గడువు
1 1 ఫ్రంటెండ్‌లో బగ్‌ను పరిష్కరించండి 2022-06-01
2 2 బ్యాకెండ్‌లో బగ్‌ను పరిష్కరించండి 2022-06-15
3 5 కాఫీ కొనండి 2022-07-01
4 5 కాఫీ కొనండి 2022-08-01
5 5 కాఫీ కొనండి 2022-09-01
6 (శూన్య) కార్యాలయాన్ని శుభ్రం చేయండి (శూన్య)
7 4 జీవితం ఆనందించండి (శూన్య)
8 6 జీవితం ఆనందించండి (శూన్య)

ఈ పట్టికలో 4 నిలువు వరుసలు మాత్రమే ఉన్నాయి:

 • id అనేది టాస్క్ యొక్క ప్రత్యేక సంఖ్య (మరియు పట్టికలోని అడ్డు వరుసలు).
 • Employee_id - టాస్క్ కేటాయించిన ఉద్యోగి టేబుల్ నుండి ఉద్యోగి యొక్క ID.
 • పేరు - పని పేరు మరియు వివరణ.
 • గడువు - పనిని పూర్తి చేయవలసిన సమయం.

ఉద్యోగి పట్టికలోని ఒకే ఎంట్రీని టాస్క్ టేబుల్‌లోని అనేక వరుసల ద్వారా సూచించవచ్చు. అటువంటి పట్టిక-స్థాయి సంబంధాన్ని ఒకటి నుండి అనేకం అంటారు .

జావా తరగతి స్థాయికి సంబంధం

మరియు మా తరగతులు, ఉద్యోగుల తరగతి :

@Entity
@Table(name="user")
class Employee {
  @Column(name="id")
  public Integer id;

  @Column(name="name")
  public String name;

  @Column(name="occupation")
  public String occupation;

  @Column(name="salary")
  public Integer salary;

  @Column(name="join_date")
  public Date join;
}

మరియు EmployeeTask తరగతి దాని అసలు రూపంలో:

@Entity
@Table(name="task")
class EmployeeTask {
  @Column(name="id")
  public Integer id;

  @Column(name="name")
  public String description;

  @Column(name="employee_id")
  public Integer employeeId;

  @Column(name="deadline")
  public Date deadline;
}

@OneToMany ఉల్లేఖన

మేము ఎంటిటీ తరగతుల మధ్య కమ్యూనికేషన్‌ని వేరే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.

మాతృ తరగతిలోని పిల్లల వస్తువుల సేకరణను రూపొందించడానికి మేము ఉపయోగించిన @ElementCollection ఉల్లేఖనాన్ని గుర్తుంచుకోవాలా ? @OneToMany ఉల్లేఖనంతో ఇలాంటిదేదో చేయవచ్చు . ఈసారి మాత్రమే, ఉద్యోగుల తరగతి మార్చబడుతుంది :

@Entity
@Table(name="user")
class Employee {
  @Column(name="id")
  public Integer id;

  @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL)
  @JoinColumn(name = "employee_id")
  private Set<EmployeeTask> tasks = new HashSet<EmployeeTask>();
}

@OneToMany ఉల్లేఖనాన్ని ఉపయోగించి , మేము ఆబ్జెక్ట్ అని సూచించాముఉద్యోగిఅనేక EmployeeTask వస్తువులను నిల్వ చేయవచ్చు . అలాగే, @JoinColumn ఉల్లేఖనాన్ని ఉపయోగించి , టాస్క్ టేబుల్‌లోని ఏ కాలమ్‌లో ఆబ్జెక్ట్ ఐడి నిల్వ చేయబడిందో మేము సూచించాముఉద్యోగి.

అయితే, EmployeeTask క్లాస్ సాధారణంగా ఉద్యోగి_id కాలమ్‌ని సూచించే ఫీల్డ్‌ని కలిగి ఉండదు. ఉదాహరణ:

@Entity
@Table(name="task")
class EmployeeTask {
  @Column(name="id")
  public Integer id;

  @Column(name="name")
  public String description;

  @Column(name="deadline")
  public Date deadline;
}

Employee_id ఫీల్డ్ సేవా క్షేత్రంగా పరిగణించబడుతుంది మరియు దాని విలువ హైబర్నేట్ ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది.

అభ్యర్థన ఉదాహరణలు

మీరు కొంతమంది వర్కర్‌కి కొంత పనిని జోడించాలనుకుంటే, మీరు ఇలా కోడ్‌ని వ్రాయాలి:

EmployeeTask task1 = new EmployeeTask();
task1.description = "Do Something Important";
session.persist(task1);

EmployeeTask task2 = new EmployeeTask();
task2.description = "Nothing to do";
session.persist(task2);
session.flush();

Employee director = session.find(Employee.class, 4);
director.tasks.add(task1);
director.tasks.add(task2);

session.update(director);
session.flush();

ముందుగా, మేము రెండు EmployeeTask ఆబ్జెక్ట్‌లను సృష్టించి , వాటిని డేటాబేస్‌లో సేవ్ చేసి, ఫ్లష్() పద్ధతికి కాల్ చేస్తాము , తద్వారా INSERT ఆపరేషన్ చేయబడుతుంది మరియు ఆబ్జెక్ట్‌లకు IDలు ఉంటాయి.

అప్పుడు మనం డేటాబేస్‌లో దర్శకుడిని కనుగొంటాము, అతని నుండి టాస్క్‌ల ఫీల్డ్‌ని తీసుకొని అతనికి రెండు టాస్క్‌లను జోడిస్తాము. అప్పుడు మేము దర్శకుడిని డేటాబేస్కు సేవ్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత, ఎంప్లాయ్‌_ఐడి కాలమ్‌లోని కొత్త టాస్క్‌ల కోసం డేటాబేస్‌లో 4 విలువ కనిపిస్తుంది - ఎంప్లాయ్ టేబుల్‌లోని డైరెక్టర్ యొక్క ఐడి.

ముఖ్యమైనది! డేటాబేస్‌లోని పట్టికలు @ManyToOne మరియు @OneToMany ఉల్లేఖనాల కోసం ఒకే విధంగా ఉంటాయి . కానీ ఈ పట్టికల కోసం జావా తరగతులు భిన్నంగా ఉంటాయి.