"హాయ్, అమిగో!"

"మీకు ఇప్పటికే తెలిసినట్లుగా, అనామక అంతర్గత తరగతులకు కన్స్ట్రక్టర్ ఉండకూడదు."

"అవును. ఇది చాలా అనుకూలమైనది కాదు. కన్స్ట్రక్టర్లు నిజంగా ముఖ్యమైనవి."

"సామెత చెప్పినట్లుగా, మీరు తగినంత చెడుగా కోరుకుంటే ఏదీ అసాధ్యం కాదు."

"గుర్తుంచుకోండి, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్‌కు స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్‌లు లేవు, కానీ స్టాటిక్ ఇనిషియలైజర్ ఉంది - స్టాటిక్ బ్లాక్."

"అవును, నాకు గుర్తుంది."

"అనామక అంతర్గత తరగతులు ఖచ్చితమైన ఇనిషియలైజర్‌ను కలిగి ఉంటాయి, ఇది స్థిరంగా ఉండదు."

ఉదాహరణ
class Car
{
 public ArrayListcreatePoliceCars(int count)
 {
 ArrayList result = new ArrayList();

 for(int i = 0; i < count; i++)
 {
  final int number = i;
  result.add(new Car()
  {
   int policeNumber;
   {
    policeNumber = number;
   }
  });
 }
 return result;
 }
}

"ఈసారి నేను అనామక ఇన్నర్ క్లాస్ కోడ్‌ను ఎరుపు రంగులో హైలైట్ చేసాను మరియు దాని ఇనిషియలైజర్ (ఎఫెక్ట్‌లో, దాని కన్స్ట్రక్టర్) పర్పుల్‌లో హైలైట్ చేసాను. 'కన్‌స్ట్రక్టర్'కి బాడీ ఉంది, కానీ మెథడ్ సిగ్నేచర్ లేదు:"

నిరీక్షణ వాస్తవికత
class Car
{
int policeNumber;
 Car(){
 policeNumber = number;
 }
}
class Car
{
int policeNumber;
{
policeNumber = number;
}
}

"మీరు అటువంటి తరగతి లోపల వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయవచ్చు మరియు వాటిని ఇనిషియలైజర్‌లో ప్రారంభించవచ్చు."

"అద్భుతం, ఇప్పుడు వాటి పరిమితులు చాలా తక్కువ."

"దానితో, మేము అంతర్గత తరగతులను తెలుసుకుంటున్నాము. మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను."

"చాలా. కిమ్, రిషి మరియు ముఖ్యంగా మీరు, ఎల్లీ నుండి పాఠాలు చాలా ఉన్నతమైనవి."

"ఎంత మధురమైన మాటకారి! కొనసాగించు..."