మావెన్‌లో పరీక్ష

మావెన్ పనిలో మరో ముఖ్యమైన విషయం పరీక్ష దశ. మీరు పరీక్ష , ప్యాకేజీ , ధృవీకరణ లేదా వాటి తర్వాత వచ్చే ఏదైనా ఇతర దశను అమలు చేస్తే అది అమలు చేయబడుతుంది .

డిఫాల్ట్‌గా, మావెన్ src/test/java/ ఫోల్డర్‌లో ఉన్న అన్ని పరీక్షలను అమలు చేస్తుంది . ఇతర జావా ఫైల్‌ల నుండి అమలు చేయాల్సిన పరీక్షలను వేరు చేయడానికి, పేరు పెట్టే విధానం ఆమోదించబడింది. పరీక్షలు జావా తరగతులు, వీటి పేర్లు "పరీక్ష"తో ప్రారంభమై "టెస్ట్" లేదా "టెస్ట్‌కేస్" తో ముగుస్తాయి .

పరీక్ష పేర్ల సాధారణ నమూనా:

 • **/పరీక్ష*.జావా
 • **/*Test.java
 • **/*TestCase.java

ఈ పరీక్షలు తప్పనిసరిగా జూనిట్ లేదా టెస్ట్‌ఎన్‌జి టెస్ట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఆధారంగా రాయాలి . ఇవి చాలా కూల్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లు, మేము ఖచ్చితంగా వాటి గురించి కొంచెం తరువాత మాట్లాడుతాము.

.txt మరియు .xml ఫార్మాట్‌లలోని నివేదికల రూపంలో పరీక్ష ఫలితాలు ${basedir}/target/surefire-reports డైరెక్టరీలో సేవ్ చేయబడతాయి.

పరీక్ష సెటప్

పరీక్షలను అమలు చేయడానికి సాధారణంగా చాలా ఎంపికలు ఉన్నాయి, కాబట్టి మావెన్ డెవలపర్లు ఒక ప్రత్యేక ప్లగ్ఇన్ను తయారు చేసారు, పారామితులలో మీరు పరీక్షలో అన్ని వివరణాత్మక సమాచారాన్ని సెట్ చేయవచ్చు. ప్లగిన్‌ను మావెన్ సురఫైర్ ప్లగిన్ అని పిలుస్తారు మరియు ఇది వద్ద అందుబాటులో ఉంది .

<plugins>
  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
  	<version>2.12.4</version>
  	<configuration>
    	<includes>
        <include>Sample.java</include>
    	</includes>
  	</configuration>
	</plugin>
</plugins>

ఉదాహరణలో, Sample.java అనే ఒకే పరీక్ష తరగతిని అమలు చేయాలని మేము ప్లగిన్‌కి చెప్పాము.

విరిగిన పరీక్షలను త్వరగా ఎలా తొలగించాలి

పరీక్ష కోసం ప్రాజెక్ట్‌ను అమలు చేయడానికి, మీరు mvn పరీక్ష ఆదేశాన్ని అమలు చేయాలి. కానీ చాలా తరచుగా పరీక్ష నుండి కొన్ని పరీక్షలను మినహాయించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉదాహరణకు, అవి విరిగిపోవచ్చు, పరిగెత్తడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు లేదా మరేదైనా కారణం కావచ్చు.

మొదట, బిల్డ్ ఫేజ్ చేస్తున్నప్పుడు పరీక్షలను దాటవేయమని మీరు మావెన్‌కి చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణ:

mvn clean package -Dmaven.test.skip=true

రెండవది, ప్లగిన్ కాన్ఫిగరేషన్‌లో, మీరు పరీక్షల అమలును నిలిపివేయవచ్చు:


<configuration>
  <skipTests>true</skipTests>
</configuration>

మరియు మూడవదిగా, <exclude> ట్యాగ్ ఉపయోగించి పరీక్షలను మినహాయించవచ్చు . ఉదాహరణ:


<plugins>
  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
  	<version>2.12.4</version>
  	<configuration>
    	<excludes>
      	<exclude>**/TestFirst.java</exclude>
	      <exclude>**/TestSecond.java</exclude>
  	</excludes>
  	</configuration>
  </plugin>
</plugins>