కోడ్‌జిమ్/జావా కోర్సు/All lectures for TE purposes/స్థాయి కోసం అదనపు పాఠాలు

స్థాయి కోసం అదనపు పాఠాలు

అందుబాటులో ఉంది

ఈ స్థాయిలో, మీరు జావాలో ఏ ఆదిమ రకాలు ఉన్నాయి మరియు అవి ఎలా విస్తరించబడ్డాయి మరియు కుదించబడ్డాయి. మేము వస్తువులు మరియు తరగతుల గురించి మాట్లాడాము. ఇంకా ఏమిటంటే, మేము జావా జావాను - ఆబ్జెక్ట్-ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సూత్రాలను ఏమి చేస్తుంది అని అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించాము. మరికొంత కాలం ఓపికపట్టండి: మీరు తదుపరి స్థాయికి వెళ్లడానికి ముందు, మీరు ఈ పాఠం ద్వారా పని చేయాలని మేము సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

OOP యొక్క సూత్రాలు

జావాలో ప్రతిదీ ఎలా నిర్వహించబడుతుందో మీకు ఇప్పటికే తెలుసు: మీరు తరగతులను ప్రకటిస్తారు మరియు తరగతుల ఆధారంగా వస్తువులను సృష్టిస్తారు, తరగతులకు పద్ధతులు ఉన్నాయి, మొదలైనవి. అయితే ఇవన్నీ ఎందుకు ఇలా ఉన్నాయి మరియు లేకపోతే కాదు? ప్రోగ్రామ్‌లు తరగతులు మరియు వస్తువులను కలిగి ఉండేలా, మరేదైనా కాకుండా భాష ఎందుకు నిర్మించబడింది? "వస్తువు" అనే భావన ఎందుకు కనుగొనబడింది మరియు ముందంజలో ఉంచబడింది? అన్ని భాషలు ఈ విధంగా రూపొందించబడ్డాయా? కాకపోతే, ఇది జావాకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది? చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. వాటిని పరిష్కరించడానికి ఈ పాఠం మీకు సహాయం చేస్తుంది. మీరు OOP సూత్రాలలో లోతుగా మునిగిపోతారు: వారసత్వం, సంగ్రహణ, ఎన్‌క్యాప్సులేషన్ మరియు పాలిమార్ఫిజం.


కోడ్‌జిమ్ విశ్వవిద్యాలయం కోర్సులో భాగంగా మెంటర్‌తో ఉపన్యాస స్నిప్పెట్. పూర్తి కోర్సు కోసం సైన్ అప్ చేయండి.


వ్యాఖ్యలు
  • జనాదరణ పొందినది
  • కొత్తది
  • పాతది
వ్యాఖ్యానించడానికి మీరు తప్పనిసరిగా సైన్ ఇన్ చేసి ఉండాలి
ఈ పేజీకి ఇంకా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు లేవు