CodeGym /จาวาบล็อก /สุ่ม /Java Expressions: บทนำพร้อมตัวอย่าง
John Squirrels
ระดับ
San Francisco

Java Expressions: บทนำพร้อมตัวอย่าง

เผยแพร่ในกลุ่ม
นิพจน์ใน Java เป็นองค์ประกอบสำคัญของภาษาการเขียนโปรแกรม พูดง่ายๆ ก็คือ นิพจน์ใน Java คือการรวมกันของค่า ตัวแปร ตัวดำเนินการ และการเรียกใช้เมธอดที่ได้รับการประเมินเพื่อสร้างค่าเดียว ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่า Java Expression คืออะไร ประเภท และตัวอย่างการใช้งาน

นิพจน์ใน Java คืออะไร?

ใน Java นิพจน์คือการรวมกันของค่า ตัวแปร ตัวดำเนินการ และการเรียกใช้เมธอดที่ได้รับการประเมินเพื่อสร้างค่าเดียว นิพจน์อาจเป็นค่าเดียวหรือค่าผสมที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ นิพจน์สามารถใช้ได้ในบริบทต่างๆ เช่น ในการกำหนด คำสั่งแบบมีเงื่อนไข และลูป

ประเภทของนิพจน์ในภาษา Java

นิพจน์จาวามีหลายประเภท ได้แก่:
  1. นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ : นิพจน์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหาร ตัวอย่างเช่น 2+3 คือนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ประเมินค่าเป็น 5
  2. นิพจน์เชิงสัมพันธ์ : นิพจน์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบสองค่าโดยใช้ตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ เช่น "มากกว่า" "น้อยกว่า" "เท่ากับ" และ "ไม่เท่ากับ" ตัวอย่างเช่น 4<5 คือนิพจน์เชิงสัมพันธ์ที่ประเมินค่าเป็นจริง
  3. นิพจน์เชิงตรรกะ : นิพจน์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเชิงตรรกะ เช่น "AND" "OR" และ "NOT" ตัวอย่างเช่น (2<3)&&(3<4) เป็นนิพจน์เชิงตรรกะที่ประเมินค่าเป็นจริง
  4. นิพจน์แบบมีเงื่อนไข : นิพจน์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวดำเนินการแบบไตรภาค "?:" เพื่อกำหนดค่าตามเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น int x = (5<6)?2:3; กำหนดค่า 2 ให้กับ x เนื่องจาก 5 น้อยกว่า 6
  5. นิพจน์การกำหนด : นิพจน์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าให้กับตัวแปร ตัวอย่างเช่น int x = 5; กำหนดค่า 5 ให้กับตัวแปร x

ตัวอย่างคำสั่งนิพจน์

คำสั่งนิพจน์คือคำสั่ง Java ที่ประกอบด้วยนิพจน์ที่ตามด้วยเครื่องหมายอัฒภาค คำสั่งนิพจน์ใช้ในการประเมินนิพจน์และละทิ้งผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น:

int x = 5;
System.out.println("The value of x is "+ x);
ในข้อมูลโค้ดนี้ บรรทัดแรกคือคำสั่งนิพจน์ที่กำหนดค่า 5 ให้กับตัวแปร x บรรทัดที่สองยังเป็นคำสั่งนิพจน์ที่ประเมินนิพจน์ "ค่าของ x คือ "+ x และพิมพ์ผลลัพธ์ไปยังคอนโซล

ตัวอย่างของนิพจน์จาวา

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของนิพจน์จาวา:

นิพจน์ทางคณิตศาสตร์:


int a = 5;
int b = 2;
int c = a + b; // expression statement
ในตัวอย่างโค้ดนี้ บรรทัดที่สามคือนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่บวกค่าของ a และ b และกำหนดผลลัพธ์ให้กับตัวแปร c

การแสดงออกเชิงสัมพันธ์:


int x = 3;
int y = 5;
boolean result = x < y;
ในตัวอย่างโค้ดนี้ บรรทัดที่สามคือนิพจน์เชิงสัมพันธ์ที่เปรียบเทียบค่าของ x และ y โดยใช้ตัวดำเนินการน้อยกว่า และกำหนดผลลัพธ์ให้กับผลลัพธ์ของตัวแปร

นิพจน์เชิงตรรกะ:


int a = 2;
int b = 3;
boolean result = (a < b) && (b < 4);
ในข้อมูลโค้ดนี้ บรรทัดที่สามคือนิพจน์เชิงตรรกะที่ตรวจสอบว่า a น้อยกว่า b และ b น้อยกว่า 4 หรือไม่ ผลลัพธ์ถูกกำหนดให้กับผลลัพธ์ของตัวแปร

นิพจน์แบบมีเงื่อนไข:


int a = 5;
int b = 6;
int c = (a < b) ? 2 : 3;
ในข้อมูลโค้ดนี้ บรรทัดที่สามคือนิพจน์แบบมีเงื่อนไขที่ตรวจสอบว่า a น้อยกว่า b หรือไม่ หากเป็นจริง ค่า 2 จะถูกกำหนดให้ตัวแปร c; มิฉะนั้น ค่า 3 จะถูกกำหนดให้กับตัวแปร c

นิพจน์ที่ได้รับมอบหมาย:


int x = 5;
x = x + 2;
ในข้อมูลโค้ดนี้ บรรทัดที่สองคือนิพจน์การกำหนดที่บวก 2 เข้ากับค่า x และกำหนดผลลัพธ์กลับให้กับ x

บทสรุป

นิพจน์เป็นส่วนพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม Java ใช้เพื่อรวมค่า ตัวแปร ตัวดำเนินการ และการเรียกใช้เมธอดเพื่อสร้างค่าเดียว นิพจน์สามารถใช้ได้ในบริบทต่างๆ เช่น ในการกำหนด คำสั่งแบบมีเงื่อนไข และลูป ในบทความนี้ เราได้พูดคุยกันว่านิพจน์ใน Java คืออะไร ประเภท และตัวอย่างการใช้งาน ด้วยความรู้นี้ ผู้เริ่มต้นสามารถเริ่มสร้างโปรแกรมที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างมั่นใจ
ความคิดเห็น
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION