"สวัสดี อามีโก้"

"สวัสดีดิเอโก ตัวอักษรจีนที่มีปุ่มตรงกลางคืออะไร"

งาน |  ระดับ 6 |  บทที่ 4 - 1

"มันเป็นรูปแบบการออกแบบ MVC ที่มีชื่อเสียง! คุณต้องรู้ ดังนั้นรีบไปสำรวจรูปแบบ MVC ซะ ฉันคิดว่าคุณจะเข้าใจความหมายของตัวอักษรหลังจากที่คุณทำงานเสร็จ ฉันจะให้คุณง่ายๆ และงานที่ใหญ่และยากขึ้นอีก เมื่อแก้ข้อที่ง่ายได้ ให้ไปที่ข้อใหญ่"