“สวัสดี อามีโก้!”

"สวัสดี จูลิโอ"

“อีกสิบชั้นอยู่ข้างหลังคุณ ขอฉันจับมือคุณ คุณกำลังก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด”

"มีหัวข้อใหม่มากมาย และยังมีคำถามอีกมากมายที่ต้องหาคำตอบ"

“อย่ากังวลไปเลย ทุกอย่างจะเข้าที่ แต่ตอนนี้ได้เวลาพักแล้ว”