"ฉันเชื่อว่าคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าและแผนที่แล้ว ต่อไปนี้คืองานบางส่วนที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ใหม่ของคุณ"