การทำงานกับวันที่และเวลาเกี่ยวข้องกับความแตกต่างมากพอที่จะทำให้สิ่งที่ดีที่สุดของเราสับสน และแม้ว่าเราจะสำรวจหัวข้อเหล่านี้จากบนลงล่างแล้ว แต่เราขอแนะนำอีกหนึ่งบทความ:

วิธีที่จะไม่หลงทางในเวลา: วันที่และเวลาและปฏิทิน

ที่นี่มีโค้ดมากกว่าข้อความ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการอ่านข้อความแล้วพยายามจำลองตัวอย่างในบทเรียน การทำเช่นนี้จะทำให้ทุกอย่างจมลงได้ดีขึ้นมาก